DRUK 3D TKANKI MIĘKKIEJ

Zastosowanie druku 3D przy wytwarzaniu modeli symulujących tkanki miękkie.